obnova - izvedba – inženiring

Habitare - Obnova, inženiring in oblikovanje notranje opreme hiše, doma, stanovanja in poslovnih prostorov z izvedbo na ključHabitare - Obnova, inženiring in oblikovanje notranje opreme hiše, doma, stanovanja in poslovnih prostorov z izvedbo na ključHabitare - Obnova, inženiring in oblikovanje notranje opreme hiše, doma, stanovanja in poslovnih prostorov z izvedbo na ključHabitare - Obnova, inženiring in oblikovanje notranje opreme hiše, doma, stanovanja in poslovnih prostorov z izvedbo na ključ

Obnova, izvedba, notranja oprema, inženiring

IZVEDBA - INŽENIRING

Izkušnje naših naročnikov kažejo na to, da je pri prenovi objektov ali finalizaciji novogradenj sodelovanje z nami ključnega pomena pri doseganju cenovno ugodnejših ponudb, kvalitete izvedbe, rokov izvedbe, nadzora nad kvaliteto opravljenih storitev, prav tako je pomembna koordinacija med posameznimi fazami obrtniških storitev. Skratka naročnikom ponujamo izvedbo na ključ, ki bo časovno in cenovno optimalna.

OBNOVA HIŠE, OBNOVA STANOVANJA, OBNOVA POSLOVNEGA PROSTORA

Obnova hiše ali stanovanja je zapleten proces, pri katerem je potrebno paziti na vrsto dejavnikov, ki jih zahteva posamezen objekt. Habitare smo skupina: arhitekti notranje opreme ter izvedbena skupina, ki je izvedla vrsto obnov bivalnih in poslovnih prostorov tako v Sloveniji kot v tujini. Nemalokrat se pri obnovi hiše ali stanovanja spremeni zasnova prostora, notranja arhitektura – to je postavitev sten, ki omogoča sodobnejše bivanje. V starih prostorih je potrebno paziti na statiko, stene, sratka obnova mora potekati pravilno. Največkrat je potrebna menjava strojnih in elektro instalacij. Temu sledi skrbno načrtovanje – priprava idejnega načrta. Notranja oprema, izbor materialov, barv, detajlov in nenazadnje osvetlitev, naredijo interier.

Javni prostori

Habitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v Istri

Javni prostori

NOTRANJA OPREMA POSLOVNIH PROSTOROV IN JAVNIH PROSTOROV, NOTRANJA OPREMA TRGOVIN IN RESTAVRACIJ

Javni prostori morajo poleg dobrega ambienta izpolnjevati tudi vrsto drugih zahtev. Zato je pomembno, da še preden začnemo z delom, pridobimo čim več informacij o podjetju, sistemu dela, filozofiji, njegovi obstoječi grafični podobi in obenem upoštevamo zahteve, ki so zapisane v minimalnih tehničnih pogojih.Temu sledi notranje oblikovanje in notranja oprema poslovnih prostorov. Končni rezultat je projekt interiera javnega prostora.

Celoten Projekt interiera zajema, možni pa so posamezni sklopi:

 • 1. Projekt obstoječega stanja
 • 2. Idejni projekt novega stanja – tlorisna postavitev sten in opreme
 • 3. Izvedbeni načrti, ki so osnova za nekatera obrtniška dela obsegajo:
  • Načrt spuščenih stropov
  • Načrt manjših sprememb strojnih instalacij – pozicije armatur, wc, radiatorjev
  • Načrt manjših sprememb elektroinstalacij – določitev pozicije tv, radia, zvočnikov, klime, stikal in vtičnic
  • Načrt za slikopleskarska dela: določitev barv za stene in strope
 • 4. Izbor opreme: pohištvenih delov
  • Izbor pohištvenih elementov opreme domačih in tujih proizvajalcev: vris sestavov pohištva pohištva v obstoječi tloris, izbor stolov, tepihov, tekstila, ogledal, radiatorjev, senčil,…
  • Oblikovanje pohištva in notranjih vrst z izvedbenimi načrti za mizarja. Načrti so izdelani v računalniškem programu Archi Cad v merilu 1 : 20.
 • 5. Idejni katalog vgrajene opreme in materialov. Katalog vsebuje idejne načrte, skice in slikovno gradivo izbrane opreme.
 • 6. Določitev tlakov
 • 7. Izbor in katalog sanitarne keramike
 • 8. Načrt osvetlitve prostora in katalog izbranih svetil
 • 9. Barvna študija prostorov, usklajena z izbranimi materiali in notranjo opremo.
 • 10. 3D predstavitev v računalniškem programu

Specialisti za interier & izvedbo

Habitare je podjetje, specializirano za oblikovanje in projektiranje interierov (notranjih prostorov). Svoje projekte uresničujemo v slovenskem prostoru in hrvaškem mediteranu. Pri oblikovanju interiera zasnujemo idejo, ki zagotavlja izvedbo v dogovorjenih cenovnih okvirih Naročnikov proračun znotraj katerega, bi želel urediti prostor, je ključen. Pomembno pa je, da lahko na željo naročnika v okviru našega podjetja idejo izvedemo na ključ.

Bivalni prostori

Habitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v Istri

Bivalni prostori

NAČRTOVANJE: OPREMA DOMA, OPREMA HIŠE, OPREMA STANOVANJA

Habitare - arhitekt notranje opreme – naše področje je notranje oblikovanje in snovanje interiera. Že vrsto le delujemo tako na slovenskem kot na hrvaškem prostoru, ob tem smo načrtovali in izvedli mnogo projektov interiera. Nekateri so predstavljeni v referencah.

Vse začne se z zasnovo prostora – notranja arhitektura - to je z razporeditvijo sten in prostorov, ki mogočajo prijetno bivanje in ustvarjanje. Tumu sledi notranja oprema, izbor materialov, barv, osvetlitev, ki naredijo prejeten dom. Interier zasnujemo na način, ki zagotavlja, da sta notranja oprema in izvedba v dogovorjenih cenovnih okvirih. Naročnikov proračun, znotraj katerega bi želel urediti prostor, je ključen.

Interier naročniku predstavimo v 3D predstavitvi, iz katere so razvidni natančni načrti ter predlagana notranja oprema, materiali in barve. Končni rezultat je viden v  Projektu interiera.

Z izvedbo na ključ, gradbenimi in zaključnimi gradbenimi deli na željo naročnika projekt privedemo do izvedbe.

OBNOVA, OBNOVA HIŠE, OBNOVA STANOVANJA

Obnova hiše ali stanovanja je zapleten proces, pri katerem je potrebno paziti na vrsto dejavnikov, ki jih zahteva posamezen objekt. Habitare smo skupina: arhitekti notranje opreme ter izvedbena skupina, ki je izvedla vrsto obnov bivalnih in poslovnih prostorov tako v Sloveniji kot v tujini. Nemalokrat se pri obnovi hiše ali stanovanja spremeni zasnova prostora, notranja arhitektura – to je postavitev sten, ki omogoča sodobnejše bivanje. V starih prostorih je potrebno paziti na statiko, stene, skratka obnova mora potekati pravilno. Največkrat je potrebna menjava strojnih in elektro instalacij. Temu sledi skrbno načrtovanje – priprava idejnega načrta. Notranja oprema, izbor materialov, barv, detajlov in nenazadnje osvetlitev, naredijo dom.