Habitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v IstriHabitare - arhitekt za notranjo opremo, oblikovanje interierja in obnovo nepremičnin v Istri

Javni prostori

NOTRANJA OPREMA POSLOVNIH PROSTOROV IN JAVNIH PROSTOROV, NOTRANJA OPREMA TRGOVIN IN RESTAVRACIJ

Javni prostori morajo poleg dobrega ambienta izpolnjevati tudi vrsto drugih zahtev. Zato je pomembno, da še preden začnemo z delom, pridobimo čim več informacij o podjetju, sistemu dela, filozofiji, njegovi obstoječi grafični podobi in obenem upoštevamo zahteve, ki so zapisane v minimalnih tehničnih pogojih.Temu sledi notranje oblikovanje in notranja oprema poslovnih prostorov. Končni rezultat je projekt interiera javnega prostora.

Celoten Projekt interiera zajema, možni pa so posamezni sklopi:

 • 1. Projekt obstoječega stanja
 • 2. Idejni projekt novega stanja – tlorisna postavitev sten in opreme
 • 3. Izvedbeni načrti, ki so osnova za nekatera obrtniška dela obsegajo:
  • Načrt spuščenih stropov
  • Načrt manjših sprememb strojnih instalacij – pozicije armatur, wc, radiatorjev
  • Načrt manjših sprememb elektroinstalacij – določitev pozicije tv, radia, zvočnikov, klime, stikal in vtičnic
  • Načrt za slikopleskarska dela: določitev barv za stene in strope
 • 4. Izbor opreme: pohištvenih delov
  • Izbor pohištvenih elementov opreme domačih in tujih proizvajalcev: vris sestavov pohištva pohištva v obstoječi tloris, izbor stolov, tepihov, tekstila, ogledal, radiatorjev, senčil,…
  • Oblikovanje pohištva in notranjih vrst z izvedbenimi načrti za mizarja. Načrti so izdelani v računalniškem programu Archi Cad v merilu 1 : 20.
 • 5. Idejni katalog vgrajene opreme in materialov. Katalog vsebuje idejne načrte, skice in slikovno gradivo izbrane opreme.
 • 6. Določitev tlakov
 • 7. Izbor in katalog sanitarne keramike
 • 8. Načrt osvetlitve prostora in katalog izbranih svetil
 • 9. Barvna študija prostorov, usklajena z izbranimi materiali in notranjo opremo.
 • 10. 3D predstavitev v računalniškem programu