PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina storitev Habitare je avtorsko pravno zaščitena kot tudi projekti notranje opreme in fotografije. Varstvo zajema zlasti besedila, načrte, skice, fotografije, spletno stran in znake. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.
Imetnik registrirane znamke Habitare v besedi in sliki je Lidija Rutar. Končni uporabnik ne sme uporabljati znamke Habitare v kateri koli obliki in za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

DOVOLJENA UPORABA

Načrte, skice, fotrografije, besedila in znak Habitare je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, ne-komercialno uporabo. Prepovedano je kakršno koli kopiranje storitev Habitare, njihovo spreminjanje ter vključevanje v druge načrte, projekte, besedila, v drugo spletno stran, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami Habitare. Za vsako komercialno uporabo storitev Habitare je potrebno skleniti predhoden dogovor z imetnikom registrirane znamke Habitare.