Habitare je podjetje, specializirano za oblikovanje in projektiranje interierov (notranjih prostorov). Svoje projekte uresničujemo v slovenskem prostoru in hrvaškem mediteranu. Pri oblikovanju interiera zasnujemo idejo, ki zagotavlja izvedbo v dogovorjenih cenovnih okvirih Naročnikov proračun znotraj katerega, bi želel urediti prostor, je ključen. Pomembno pa je, da lahko na željo naročnika v okviru našega podjetja idejo izvedemo na ključ.